Edda młodsza

Edda młodsza, zwana równiez Eddą prozaiczną lub Sonrra-Eddą to dzieło islandzkiego skaldai historyka Snorriego Sturlusona (1179-1241). Powstalo w latach 1215-23. Tłumaczone na poslki lata temu przez Joachima Lelewela nie doczekało się nowych przekładów, więc może czas najwyższy naprawić ten błąd. Potrwa to dość długo, alee przetłumaczę ten podręcznik dla skaldów, opowiadający także o powstaniu i końcu swiata w ujęciu asatryjskim. Zapraszam.

Friends: