Słynni wygnańcy islandzcy - MIESZKAŃCY JASKINI

Powiadają, że w dawnych czasach osiemnastu uczniów z Holar uciekło ze szkoły. Niektórzy twierdzą, że przyczyną było zabójstwo dokonane przez nich na pewnej staruszce w Holar.

Zawarli między sobą przymierze i przyrzekli sobie wzajemnie, że każdy z nich pozostanie wierny pozostałym i zamieszkali w jaskini Surtshellir koło Kalmannstunga. Mieli z sobą dwie kobiety. Pochodzili z Kalmannstunga.

Saga o osiemnastu banitach i o tym, jak siali terror wśród okolicznych mieszkańcw i pewien młodzian ich przechytrzył 

Friends: