Opowieść o Reginnie

Reginsmál. Reginn to imię najzręczniejszego, najsprytniejszego wśród śmiertelnych olbrzyma żyjącego pod postacią karła. A mál to słowo o wielu znaczeniach. Dotychczas w wersjach polskich poemat ten tłumaczono jako "pieśń o", ale to samo mál w zestawianieu z Najwyższym oznacza mowę. Najwyższego, oczywiście. Oprócz tego słowo to oznacza także sprawę (również sądową), pogląd, miarę (przyznać trzeba, że "Miara Reginna" brzmiała by dość niecodziennie. Oznacza równie farbę, ale to w języku bardziej nam współczesnym. Drzewiej zaś oznaczało srebrną lub złotą inkrustację na klindze miecza lub grocie włóczni. Stąd wybrałem oppowieść. 

format mobi

format epub

format pdf

Friends: