Halldor Snorrason

Halldor Snorrason - islandzki bondi, urodzony w 1014 roku. Zmarł w 1070. Był synem Snorriego Godiego. Przez wiele lat przebywał w Mikligardur (Konstantynopol) w oddziałach Wergów pod wodzą późniejszego króla Haralda "Surowego" Sigudrarsona. Po objęciu przez Haralda norweskiego tronu (w roku 1045) towarzyszył królowi jako jeden z członków jego hirdu. Stamtąd w roku 1054 uciekł do Islandii, obrabowawszy królową. Pomimo wysiłków ze strony króla, nigdy więcej nie udało mu się ściągnąć Halldora do Norwegii. 

Spotykamy go na kartach Heimskringli, wszak był towarzysem jednego z jej bohaterów. 

format mobi

format epub

format pdf

Friends: