Pieśń o młynie Grottim

Gróttusöngur nie pojawia się w Codex Regius, a dopiero w późniejszych wydaniach Eddy. Nie jest więc ten niedługi poemat zawsze zaliczany do zbioru Eddy. Pieśń o młynie Grottim znajduje odzwierciedlenia w późniejszych tekstach. Wydarzenia opisane w wierszu są podstawą późniejszej baśni duńskiej pt. Dlaczego morze jest słone. Służy również jako punkt wyjścia dla pieśni (Den nya Grottesången) napisanej na początku epoki z początku rewolucji przemysłowej, biorącej sobie za cel krytykę nieludzkich warunków pracy. Zresztą chyba i współcześnie może to być jakiś głos w kwestii niesprawiedliwych warunków pracy oraz braku równouprawnienia kobiet?  

format mobi

format epub

format pdf

Friends: