Saga Haralda Szarej Opończy

Harald Szara Opończa panował w Norwegii w latach 961-976. Był synem Gunnhildy i króla Eryka Krwawego Topora. Po śmierci ojca w 954 razem z braćmi i matką przebywał w Danii na wygnaniu w brata Gunnhildy, króla Haralda Sinozębego. Nie próżnował. Najeżdżał wybrzeża Norwegii i rabował swoich przyszłych poddanych. W końcu udało mu się wciągnąć wuja Sinozębego do sojuszu i w bitwie pod Fitjar pokonał Hakona Dobrego, króla Norwegii. Objął tron. W kraju ustanowił kontrolę nad handlem. Stanął na czele wyprawy do Bjarmaland, czyli w rejony dzisiejszego Archangielska. Szybko uniezależnił się od Haralda Sinozębego, w związku z czym ten uległ namowom Sigurda Hakonarsona, Tryggvego Olafssona i Gudröda Björnssona i przystąpił do koalicji. Zwabili Szarą Opończę do fiordu Lima i tam został zabity. Po śmierci Haralda jego bracia, którzy współrządzili krajem, udali się na emigrację. 

format mobi

format epub

format pdf

Friends: